Prodej vozů - omezení, pravidla, povinnosti

v období vládních opatření v souvislosti s COVID - 19 s platností od 1.3. 2021

 

  • prodej vozu je možný pouze distančním způsobem mimo provozovnu za dodržení předepsaných bezpečnostních pravidel:
  • výběr vozu prostřednictvím internetu
  • odpověd na inzerát neznamená vytvoření on-line objednávky, jedná se pouze o projevení zájmu o koupi vozu
  • prohlídka / předání / prodej probíhá pouze venku mimo prostory provozovny za dodržení bezpečnostních opatření
  • při prohlídce vozu může být max. 1 osoba (více osob jen v případě, že sdílí společnou domácnost)

 

Při prohlídce / převzetí vozu budou dodrženy následující předepsaná bezpečnostní pravidla

  • bude preferována bezhotovostní úhrada kupní ceny a podpis smlouvy elektronickou formou umožní-li to podmínky
  • nebude umožněn přístup do provozovny
  • u každého prezentovaného / prodávaného vozidla bude na naše náklady pře prodejem provedena ionizace a dezinfekce interiéru
  • při příchodu je povinná desinfekce rukou
  • zúčastněné osoby musí mít respirátor a udržovat minimální rozestupy 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti 

 

S ohledem na výše uvedené je nutné, aby byl prodej potvrzen s konkrétním datem a časem. Datum a čas tak bude rezervován jen této schůzce

 

Prosíme všechny zákazníky o dodržování veškerých všeobecných doporučení:

http://www.appaa.cz/yrushumt/2020/04/COVID-A4-fin3-print.pdf

http://www.appaa.cz/pravidla-pro-provoz-autobazaru/